Inicio

Cálculo da pegada de carbono

info actividade

 

Eficiencia enerxética na edificación

info actividade

 

 

Análise espectral da iluminación

info actividade

 

 

Calidade das Augas

info actividade

 

Patrimonio Xeolóxico

info actividade

 

Actividades

Pegada de carbono Eficiencia enerxética Eficiencia luminosa Calidade das augas Patrimonio xeolóxico

 

A Caixa Sostible

A concienciación da nosa mocidade de que a enxeñaría e a ciencia son uns dos motores transformadores da sociedade é de carácter fundamental para alcanzar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) da Axenda 2030 e mellorar desta maneira a calidade de vida e a sustentabilidade do planeta. Co obxectivo de amosar a necesidade dun emprego sostible da enerxía e dos recursos mineiros dende unha perspectiva máis local, un equipo integrado por persoal docente e investigador da Escola de Enxeñería de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo propón o proxecto A CAIXA SOSTIBLE, no que se deseña unha caixa que se envía a 40 institutos galegos de educación secundaria que previamente manifestaron o seu interese.

Esta caixa conta con 5 actividades encamiñadas á determinación da pegada de carbono, a eficiencia enerxética, a eficiencia luminosa, a calidade das augas e a posta en valor do patrimonio xeolóxico da contorna. Cada unha destas actividades, ten un compartimento dentro da caixa onde se inclúe o material e a información necesarios para o seu desenvolvemento. A caixa é recibida polo profesorado encargado do centro educativo que, co apoio do persoal da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, titorizará ao estudantado en cada unha das actividades. 

Resumo do Proxecto

Séguenos nas Redes!