Obxectivo 1. Avaliar e afinar as funcións de preferencia
Este obxectivo ten 3 accións relacionadas:

  1. verificar o funcionamento de estimadores de preferencia
  2. Desenvolver unha nova función de preferencia multidimensional
  3. Desenvolver software que implemente as accións anteriores

A primeira e a terceira acción terminouse coa produción dunha serie de artigos existindo polo menos 2 programas que permiten ser utilizados por terceiros. A segunda acción desenvolveuse por medio dun software que permite inferir as causas multifactoriales do apareamiento.
Porcentaxe estimada de cumprimento do obxectivo: 100%

 

Obxectivo 2. Indentificar o mecanismo de preferencia
Este obxectivo está completado tanto en L. fabalis como en Echinolittorina malaccana, con publicacións desde unha perspectiva do comportamento. Os estudos de transcriptomica e proteómica están pendentes de publicarse.
Porcentaxe estimada de cumprimento do obxectivo: 90%

 

Obxectivo 3. Entender porqué evolucionou a preferencia
Este obxectivo está moi avanzado terminamos un estudo sobre a evolución da preferencia nun contexto de especiación que será enviado pronto a publicar e ademais desenvolvemos un novo programa que permite estudar a evolución da preferencia nun contexto que incorpora a complexidade micro espacial dentro de poboación, permitindo abordar as razóns que permitiron que evolucione unha preferencia positiva para o tamaño na maioría de organismos.
Porcentaxe estimada de cumprimento do obxectivo: 90%

 

Obxectivo 4. Estimar parámetros biolóxicos asociados ao mecanismo de preferencia
Desenvolvemos un modelo teórico e experimental que permite entender o mecanismo de apareamento asociativo en E. malaccana, estimando os diferentes parámetros do mesmo. Ademais en L. fabalis fíxose o propio neste caso para a súa preferencia por cores distintas.
Porcentaxe estimada de cumprimento do obxectivo: 100%

 

Obxectivo 5. Desenvolver ferramentas docentes para divulgar a preferencia
Desenvolvemos un software para uso en móbiles sobre a adaptación biolóxica. Temos desenvolta unha páxina web divulgativa para explicar como se produce a evolución, e en particular as procesos de selección sexual e especiaición, que veñen mediados pola preferencia.

Porcentaxe estimada de cumprimento do obxectivo: 100%