Investigadora responsable da actividade Pegada de Carbono

Grupo de investigación: Grupo de Tecnoloxía Enerxética (GTE)

rporozco@uvigo.es

https://orcid.org/0000-0002-7536-9609

Graduada en Enxeñería da Enerxía e doutora en Eficiencia enerxética centran a súa liña de investigación na sustentabilidade e eficiencia enerxética de sistemas térmicos de combustión de biomasa, redución de emisións gasosas en combustión e tecnoloxías de captura e almacenamento de CO2. Proxectos de carácter competitivo sobre a temática a nivel nacional (BIOMASSPME, RTI-2018-100765-B100, convocatoria Retos Investigación 2018) e europeo (BIOMASA-AP, INTERREG VAI España-Portugal 2014-2020; CYCLOMB, Unión Europea H2020-FTIPilot-2016-1). Experiencia en programas de fomento de inquietudes científico-tecnolóxicas a escolares en programa STEMbach e R. Pérez como mentora en Inspira STEAM. Membros activos da comisión de divulgación da EME e do Grupo de Tecnoloxía Enerxética e Educación. Ademais, participan no proxecto FECYT “Ciencia de ida e volta” solicitado pola Unidade de Cultura Científica (UCC) da UVigo.