Coordinador de A Caixa Sostible

Grupo de investigación: Xestión Segura e Sostible dos Recursos Minerais (GESSMin)

lacajasostenible@uvigo.es

https://orcid.org/0000-0002-7536-9609

Enxeñeiro de minas e doutor en tecnoloxía ambiental é o Subdirector de Relacións Externas e Mobilidade da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía da Universidade de Vigo. É o coordinador de divulgación científica do centro desde agosto 2018. É investigador Ramón y Cajal na UVigo tendo como liña de investigación principal a caracterización dos materiais empregados en patrimonio cultural tanxible, principalmente patrimonio rochoso e arqueolóxico. É coautor de 96 artigos en revistas de prestixio internacional, 100 contribucións en congresos nacionais e internacionais, e codirixiu 2 teses doutoramento. Permaneceu un total de 34 meses en institucións estranxeiras como Getty Conservation Institute (EEUU), Institute of Electronic Structure and Laser (Grecia), Instituto Superior Tecnico (Portugal), etc. Asiste como representante da Escola en feiras de orientación universitaria (EDUGAL, XOU-Universidade de Vigo, congreso NEV-Novos Estilos de Vida, etc.) e feiras científicas como G-night, Ciencia na rúa, etc. É o coordinador do grupo de innovación docente XEODA (Xeoloxía orientada á docencia) e pertence a ODS Cities and Citizenship, ámbolos dous da UVigo. S. Pozo ten experiencia en programas de fomento de inquietudes científico-tecnolóxicas a través de programa STEMbach e pertence ao programa da UVigo Inspira STEAM da Universidade de Vigo.